• Van brugklas tot meesterproef
  • Van brugklas tot meesterproef

Van brugklas tot meesterproef

‘Van brugklas tot meesterproef’ … had de titel kunnen zijn van de Technasium meesterproef-presentatieavond die maandagavond 29 mei in de technasiumwerkplaats van onze school werd gehouden.

Eerstejaars technasiasten David Khorenyan, Femke Dorland en Christina El Haouari uit klas OHm1Q beten het spits af van de avond met de presentatie van het ontwerp voor de tablettas dat zij hebben gemaakt voor Sandal with a story van Stichting Karunalaya.

Na hun mooie presentatie, - met als slot het tonen van de, in India gemaakte, prachtige tablettas -, namen eindexamenkandidaten havo Timo Segeren, Roy Backx, Floor Machielse en Melissa Gerritsen 'de microfoon' over en vertelden over de werkwijze binnen het Technasium, de opdracht, het eindresultaat en de weg ernaartoe.

Vervolgens werd het prototype van de vervoerbare knieslede, gemaakt in opdracht van Dynamico Fystiotherapie & Training, getoond. “De onderzoek- en ontwerpcyclus heeft veel tijd in beslag genomen,” zo lieten de technasiasten weten. Ze hadden studenten van hogescholen benaderd met het verzoek samen met hen te kijken hoe het ontwerp het best werkend gemaakt kon worden. Melissa: “Het prototype, met al onze plussen en minnen meegenomen, gaat nu naar onze opdrachtgever. Deze gaat kijken hoe het ontwikkeld kan worden.”

De vier examenkandidaten hadden al voor hun meesterproef waaraan een geheel examenjaar wordt gewerkt, een 8,9 gekregen; maandagavond kregen ze ook nog eens veel lof en applaus van de aanwezigen.

Veel lof van de aanwezigen was er ook voor Bas Dingenouts en Michael Valentijn die, samen met klasgenoot Ian van Loon, een dynamische ruimte voor het testen van modelauto’s hebben ontwikkeld voor opdrachtgever 'Model Auto Club' De baanbrekers. Uitvoerig werd het ontwerp, waar ook de studenten van de hts van onder de indruk waren geweest, door de twee technasiasten toegelicht. “De studenten vertelden ons dat dergelijke opdrachten en uitwerkingen pas in het tweede jaar van de hts aan de orde komen,” aldus een trotse meneer Joosen.

Wanneer alles volgens plan verloopt gaat Michael na onze school Industrial Design studeren bij Avans, Bas wil in Rotterdam mechatronica gaan studeren. De titel van de eerste meersterproefavond had dus ook: “Technasium, van brugklas tot meesterproef en verder.” kunnen zijn!

> (Lees) / kijk meer

> BN DeStem 30-05-2017: O&O-meesterproeven op Markland College: 'knap gedaan'