• Vrijdag 9 juni Marklandgala Markland College Oudenbosch
  • Vrijdag 9 juni Marklandgala Markland College Oudenbosch

Vrijdag 9 juni Marklandgala Markland College Oudenbosch

Vrijdag 9 juni wordt het grootse Marklandgala gehouden voor de eindexamenkandidaten vwo, havo, mavo en beroepsgerichte leerwegen kader en basis en de leerlingen van havo 4 en vwo 4 en 5 van het Markland College Oudenbosch.

Traditiegetrouw is Cultureel Centrum Fidei et Arti het adres voor het feest der feesten: vanaf  plm. 19.00 uur zullen de eindexamenkandidaten en leerlingen van havo 4 en vwo 4 en 5 arriveren bij het feestadres aan de Pastoor Hellemonsstraat.

Voor een bijzondere entree bij het Marklandgala komt, evenals vorig jaar,  de stoet vanaf  het Jezuïetenplein en het wegje naast het voormalig postkantoor, via de Markt, naar de Pastoor Hellemonsstraat.

Het definitieve programma voor de 'entree' bij het feest der feesten:
- Verzamelen Parklaan vanaf 18.00 uur
- Vertrek stoet richting Fidei et Arti vanaf 18.45 uur.
- Vanaf ongeveer 19.00 uur aankomst en ontvangst bij Fidei et Arti

(Zie voor de route de afbeelding!  De blauwe en gele lijnen zijn alle 'middelen van vervoer'.
Het 'grote' vervoer, aangegeven met de gele lijn, gaat vanaf het parkeerterrein achter het voormalig postkantoor via het wegje richting Markt en steekt over naar Pastoor Hellemonsstraat,
Alle anderen gaan via het Jezuïetenplein richting Markt en steken over naar Pastoor Hellemonsstraat.)