• De keuzedelen van de profielen

De keuzedelen van de profielen

Dinsdag 30 mei werd in het leshuis beroepsgerichte leerwegen de informatieavond gehouden voor de derdejaars leerlingen kader en basis en hun ouders. Informatie werd gegeven over de keuzedelen van de profielen. Na een algemene informatieronde werd er gedetailleerd tekst en uitleg gegeven over de keuzedelen door de docenten praktijkvakken.
> In beeld