• Docenten gecertificeerd als i-Coach
  • Docenten gecertificeerd als i-Coach

Docenten gecertificeerd als i-Coach

Het geven van trainingen aan collega's in algemene digitale vaardigheden, mediawijsheid en inzet van ICT in ons onderwijs, het geven van coaching aan individuele docenten op het gebied van inzet van ICT in het onderwijs, differentiatie met behulp van ICT, algemene digitale vaardigheden en het gevraagd en ongevraagd de directie ondersteunen en informeren over ontwikkelingen van ICT in het onderwijs en de invloed en inzet van ICT in onderwijsvernieuwingen. Dat zijn kort samengevat de taken van i-Coaches.

Dinsdag 13 juni 2017 ontvingen docenten meneer Franken, meneer Van Trier, mevrouw Dees, meneer Van Valen, meneer Kepers, mevrouw Terloo, meneer Schoffelen en coördinator ICT-rijk onderwijs, meneer Van Setten uit handen van Willem Denijs die onze docenten heeft opgeleid, het certicaat i-Coach.

De docenten maken deel uit van de werkgroep ICT-rijk onderwijs, die in het kader van  onderwijsvernieuwing door onder meer tabletonderwijs, alle ontwikkelingen op de voet volgen en ICT-rijk onderwijs verder in onze school ontwikkelen.

Een aantal i-coaches zal tevens volgend schooljaar betrokken worden bij de lessen informatievaardigheden die aan alle brugklasleerlingen gegeven gaan worden.
> De overhandiging in beeld