• Basisschool De Arenberg op bezoek

Basisschool De Arenberg op bezoek

In de reeks basisschoolbezoeken mochten wij maandag 19 juni leerlingen van De Arenberg uit Zevenbergen hartelijk welkom heten. Na de ontvangst in de Utopiazaal en een bezoek aan het Technasium, volgden een les Frans, een les Engels, een rondleiding door het leshuis beroepsgerichte leerwegen en een lunch in ons Restaurant De Marklander.
Het was weer heel erg leuk!
> In beeld