• Excursie Canterbury

Excursie Canterbury

Een lange én leuke, interessante, leerzame dag beleefden vrijdag 23 juni onze leerlingen van klas klas 2 en 3 vwo die de lessen Cambridge Engels volgen. Om kennis te maken met de Engelse cultuur en historie stond deze dag voor hen een excursie naar Canterbury op het onderwijsprogramma!

Rond de klok van 04.00 uur vertrok de bus vanuit Oudenbosch naar Calais waar de oversteek werd gemaakt naar Dover. Vervolgens werd afgereisd naar Canterbury, waar een stadgids voor een rondleiding door de stad klaarstond en onze leerlingen en de begeleidende docenten alles vertelden over de geschiedenis van de stad.
Na de lunch werd de beroemde kathedraal van Canterbury, Canterbury Cathedral, bezocht.
> In beeld

(De leerlingen waren overigens niet onvoorbereid met de excursie naar Caterbury meegegaan: op school hadden zich al goed voorbereid op de trip door onder meer in tweetallen een werkstukje te maken over Canterbury: de geschiedenis, de kathedraal, de Canterbury Tales en Canterbury 2017!)