• Gastles Siriz
  • Gastles Siriz

Gastles Siriz

Dinsdag 27 juni heeft Jonneke Bronsema van organisatie Siriz voor het vijfde jaar achtereenvolgende schooljaar een gastles gegeven aan onze derdejaars leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen afdeling Zorg en Welzijn. Siriz geeft jongeren begeleiding bij een onbedoelde en een ongewenste zwangerschap.
Docente mevrouw Boot:"De gastles werd op een interactieve manier gegeven, via spelvorm, filmpjes en discussies.  De betrokkenheid van de leerlingen was groot, al met al een zinvolle les."