• Leraren werken aan toekomstbestendig onderwijs

Leraren werken aan toekomstbestendig onderwijs

Het onderwijs staat niet stil, maar moet zich elke keer weer blijven ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende samenleving. In het schoolplan van het Markland College Oudenbosch zijn diverse ambities voor de komende jaren vastgelegd. De komende jaren staan aantrekkelijk, eigentijds onderwijs met maatwerk en ICT hoog op de agenda. En die ontwikkeling kost elk jaar veel energie. Net voor de Dag van de Leraar daarom een impressie.

Afgelopen maand zijn docenten van Markland College Oudenbosch aan de slag gegaan met een flink aantal onderwijsthema’s in diverse werkgroepen. Hieronder een paar van deze thema’s in het kort.

Het Markland College wil leerlingen veel kansen bieden om hun cognitieve en persoonlijke talenten verder te ontwikkelen. Vooral door de verschillen tussen leerlingen te onderkennen en te vertalen in een aanpak op maat, bijvoorbeeld meer differentiëren in de klas. Door langer door te groeien naar het uiteindelijke diplomaniveau. Door ruimte te bieden voor het volgen van vakken op een hoger niveau. Maar ook door nieuwe elementen zoals talentlessen, plusprogramma’s en keuzemodules aan het schoolprogramma toe te voegen.

Daarnaast ontwikkelt het Markland College Oudenbosch steeds meer vormen van leren waarbij leerlingen moeten samenwerken aan reële opdrachten in levensechte situaties, binnen en buiten school. We borduren hiermee voort op de gunstige ervaringen bij stages, profielwerkstukken en bij vakken met een sterk accent op praktijk en samenwerking.

Een groep vakdocenten werkt hard aan vernieuwing en versterking van het beroepsgericht onderwijs. Het is bekend dat de regionale arbeidsmarkt schreeuwt om gekwalificeerde beroepskrachten en dat onze vmbo-leerlingen dus een zonnig perspectief hebben. Maar leerlingen zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Ook weten ze vaak nog niet goed waar hun talent ligt. Daarom willen we hen eerder in aanraking brengen met de praktijk en het beroepenveld in de omgeving. Ook willen we van het bedrijfsleven blijven leren welke vaardigheden in het beroepsleven het meest relevant zijn.

Op deze manier werken we aan toekomstbestendig onderwijs. Voor nu - en voor straks in het nieuwe schoolgebouw.