• Basisschool 't Bossche Hart op bezoek

Basisschool 't Bossche Hart op bezoek

De bezoeken van groep 7 aan onze school zijn weer gestart! Donderdag 14 november mochten we leerlingen van groep 7 en groep 8 van basisschool 't Bossche Hart van harte welkom heten!

Na de ontvangst in de Utopiazaal werd een kijkje genomen in de technasiumwerkplaats en stonden er in het leshuis vwo/havo een lesje Frans en een lesje wiskunde op het programma. De daarop volgende rondleiding door het leshuis beroepsgerichte leerwegen werd afgesloten met een overheerlijke lunch in ons Restaurant De Marklander!
> In beeld