• Vak levensbeschouwing in project

Vak levensbeschouwing in project

Het vak levensbeschouwing wordt dit schooljaar op een andere manier aangeboden. De brugklasleerlingen krijgen het op de reguliere wijze aangeboden; de leerlingen die vorig schooljaar het vak levensbeschouwing hebben gevolgd, krijgen dit jaar het vak als project. Na een les in de Utopiazaal, waar uitleg wordt gegeven en een inleiding op het thema, volgt een excursie naar de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch, een moskee of een andere plaats met een levensbeschouwelijke achtergrond. De leerlingen krijgen een aantal opdrachten om te maken en sluiten de dag af met een eenvoudige toets.
> Bezoek aan basiliek in kader van het vak levensbeschouwing