• Geen bijzonderheden bij kluisjescontrole

Geen bijzonderheden bij kluisjescontrole

De directie van het Markland College Oudenbosch heeft vrijdag 8 december, in samenwerking met de politie, een grote kluisjescontrole gehouden. Traditiegetrouw vinden er elk schooljaar enkele controles van de kluisjes plaats.

Ook dit keer werd een groot aantal kluisjes doorzocht. Dankzij de inzet van een 6-tal agenten van Politie Midden- en West-Brabant was de operatie redelijk snel geklaard. Bij de controle werden er geen drugs of steek- of vuurwapens aangetroffen.

In deze periode is het afsteken van vuurwerk vrij populair. Daarom werd ook daar naar specifiek naar uitgekeken. Ook dat leverde gelukkig geen positief resultaat op.

De directie van de school prijst zich gelukkig, dat de kluisjescontrole geen bijzonderheden opleverde, want het veiligheidsgevoel op school staat hoog in het vaandel.

Uiteraard waren er ook nu weer bijzondere zaken zichtbaar in de kluisjes: boterhammen, waarvan de houdbaarheidsdatum al lang verstreken was, T-shirts voor de les LO, die al geruime tijd geen wasmachine aan de binnenkant gezien hadden. Uiteraard waren er ook heel veel leerlingen, die hun kluisje netjes onderhouden en ingericht hadden.

Later in het schooljaar zal de directie nogmaals een onaangekondigde kluisjescontrole verrichten.