• Iris Segers en Koen Sinjorgo schoolkampioenen voorlezen

Iris Segers en Koen Sinjorgo schoolkampioenen voorlezen

Iris Segers uit klas OMk1L en Koen Sinjorgo uit klas OKb1E zijn vandaag, woensdag 7 februari, schoolkampioenen voorlezen geworden! Zij gaan vrijdag 2 maart in Roosendaal onze school vertegenwoordigen bij de regionale Read2Me voorleeskampioenschappen!

De jury had het bij de twee schoolvoorleeswedstrijden, die in de Utopiazaal werden gehouden, niet gemakkelijk: bij de voorleeswedstrijd voor de brugklasleerlingen van het vwo, havo en mavo waren er zeven klassenwinnaars die ook nu weer fantastisch voorlazen; bij de voorleeswedstrijd voor de brugklasleerlingen van de beroepsgerichte leerwegen deden dat drie klassenwinnaars. 

Bij het vwo, havo en mavo was de eerste prijs voor Iris Segers, een tweede prijs ging naar Rik Burghoorn uit klas OAh1U. Bij de voorleeswedstrijd van de beroepsgerichte leerwegen werd één prijs uitgereikt.

Iris en Koen, heel veel succes bij de regionale Read2Me kampioenschappen in Roosendaal! 

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet onderwijs; deelnemers wordt gevraagd een boek c.q. boeken te lezen die op de lijst van de Jonge Jury staan, jeugdboeken die genomineerd zijn voor de Prijs van de Jonge Jury.

De Prijs van de Jonge Jury wordt in juni tijdens de Dag van de Jonge Jury uitgereikt aan de auteur van het boek die bij de Jonge Jury-verkiezing tot het beste jeugdboek is gekozen. Bij dit grote spektakel zullen ook al onze tien klassenkampioenvoorlezers aanwezig zijn: als prijs zijn ze hier voor uitgenodigd! 

> In beeld de schoolwedstrijd voorlezen voor de klassenkampioenen brugklassen vwo, havo en mavo

> In beeld de schoolwedstrijd voorlezen voor de klassenkampioenen brugklassen beroepsgerichte leerwegen