• Na de aanmelding

Na de aanmelding

Na de aanmelding op 2 en 3 maart 2021 gaat onze toelatingscommissie aan de slag om de aanmeldingen te beoordelen.

In een enkel geval is er contact nodig met u of de basisschool. Vóór de meivakantie kunnen wij u berichten over het besluit van de toelatingscommissie. Dit betreft dan niet alleen de definitieve aanname, maar ook het niveau waarop uw zoon of dochter bij ons gaat starten.

Uw zoon of dochter ontvangt dan tevens een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op 16 juni 2021. In deze brief staat aangegeven, dat uw zoon of dochter wensen voor de klassenindeling kan aangeven. Deze wensen worden, voor zover mogelijk, door de klassenmentoren verwerkt.

Tijdens deze kennismakingsmiddag op 16 juni 2021 maakt uw zoon of dochter kennis met de nieuwe klas en de mentor. Tevens ontvangt hij of zij informatie over het bestellen van de leermiddelen en de benodigdheden voor het nieuwe schooljaar. Ook wordt aangegeven waar en wanneer het nieuwe schooljaar start. Dat zal een flink stuk spanning wegnemen.

Na de zomervakantie begint het dan echt. Onze nieuwe brugklassers starten uiteraard met een introductie, maar daarna zullen ze al snel thuis komen met mooie verhalen over de lessen wiskunde, Frans of Engels …