• Aan de slag voor Brabantse Water-challenge

Aan de slag voor Brabantse Water-challenge

De leerlingen van havo en vwo 3 gaan deelnemen aan de Brabantse Water-challenge, die wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en de stichting Jong Ondernemen. Maandag 19 maart gaven medewerkers van de provincie Noord-Brabant in de Utopiazaal een gastles over het thema watermanagement, dat momenteel behandeld wordt tijdens de lessen aardrijkskunde.

De leerlingen gaan nu aan de slag met 'Hoe kunnen we verspilling van grondwater tegengaan?', 'Wat is de oplossing voor (het voorkomen van) overstromingen in Nederland?' of 'Hoe kunnen we de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Nederland verder verbeteren?'.
Tijdens de lessen aardrijkskunde gaan ze werken aan een oplossing voor het door hen gekozen watermanagementprobleem. Deze oplossing presenteren ze vervolgens in een zelfgemaakt filmpje en de beste oplossingen krijgen een prijs van Jong Ondernemen!

> In beeldĀ