Gewijzigd advies na de eindtoets basisonderwijs?

Naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets basisonderwijs kunnen basisscholen hun advies wijzigen. Het Markland College heeft hierop geen invloed.

Indien deze herziening ertoe leidt dat u uw zoon/dochter wilt aanmelden op het Markland College Oudenbosch of het Markland College Zevenbergen, verzoeken we u om telefonisch contact op te nemen en een afspraak te maken.

Bij de aanmelding dient u het ingevulde aanmeldformulier van het Markland College Oudenbosch of het Markland College Zevenbergen, het leerlingprofiel (ontvangt u van de basisschool) en een kopie van het identiteitsbewijs mee te brengen. 

Uiteraard ook het verzoek om de eerste school van aanmelding op de hoogte te stellen.

Indien deze herziening tot gevolg heeft dat u uw zoon of dochter op het Markland College Oudenbosch of het Markland College Zevenbergen geplaatst wilt zien op een ander niveau, dan verzoeken we u hierover uiterlijk 3 juni 2020 contact op te nemen met de desbetreffende school.

Contactadressen:                                                                     

Markland College Oudenbosch, tel. 0165-390390, dhr. M.T.H.M. Maas
Markland College Zevenbergen, tel. 0168-331080, dhr. R.F.J.M. Rovers MEM