Tevredenheidsonderzoek ouders

Alle ouders van onze leerlingen van het Markland College Oudenbosch hebben tot maandag 30 april 12.00 uur de gelegenheid om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het onderzoek neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De resultaten

worden besproken binnen de directie, de teams en de oudercommissies. Op de website worden de resultaten eveneens geplaatst op Scholen op de kaart, te vinden onder Kwaliteit. Op deze manier hopen wij de organisatie, het onderwijs en de begeleiding nog beter te maken.

Voor nadere informatie omtrent dit onderzoek kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer J. Buijs: jj.buijs@markland.nl