• We bellen met de uitslag!

We bellen met de uitslag!

Woensdag 13 juni is de uitslag van het 1e tijdvak van het CSE bekend. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden, mede gelet op het de privacywetgeving, de lijsten met geslaagden niet meer op onze websites geplaatst. Dit jaar worden alle leerlingen tussen ... uur en ... uur gebeld door de teamleider of mentor met de mededeling of men wel of niet is geslaagd!

De uitslagdatum van het 2e tijdvak van het CSE is vrijdag 29 juni.