• Laatste nieuws Anglia

Laatste nieuws Anglia

Zoals u waarschijnlijk al hebt gelezen of gehoord, is er iets misgegaan bij de verzending van de Anglia-examens van 24 mei j.l. Op 4 juni zijn alle gemaakte Anglia-examens van mei 2018, waaronder die van onze leerlingen per aangetekende post van PostNL naar het hoofdkantoor van Anglia in Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken.

Die examens zijn daarna in het sorteercentrum van PostNL in Amsterdam zoekgeraakt. Vorige week en vandaag zijn negen van de tien verzonden dozen daar teruggevonden. Er is echter nog een doos, met daarin Anglia-examens, zoek. De examens waren per niveau ingepakt. We weten op dit moment nog niet welk niveau nog zoek is. Dat betekent dat het grootste deel van de examens van het Markland College pas vorige week naar Engeland is gestuurd. De uitslag van het Anglia-examen zal daardoor pas na de zomervakantie bekend worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor het zoekraken van de Anglia-examens ligt volledig bij PostNL.

Anglia Nederland heeft dagelijks contact met PostNL en we hopen dat de ontbrekende doos nog terecht komt. Op onze beurt heeft het Markland College weer dagelijks contact met Anglia Nederland.

Als er vóór de zomervakantie nog ontwikkelingen zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.