Weer naar school!

Over een paar dagen gaat het schooljaar 2018-2019 voor onze leerlingen van start! Op dinsdag 21 augustus worden alle leerlingen ’s middags bij hun mentor verwacht. De brugklassers verwachten wij om 13.30 uur op school; de leerlingen uit de overige leerjaren om 14.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten maken de leerlingen kennis met hun klasgenoten en mentor. Bovendien wordt een aantal belangrijke zaken met de leerlingen besproken, waaronder het introductieprogramma van woensdag 22 augustus. Dat laatste geldt niet voor de leerlingen van 5 havo en voor de leerlingen van 5 en 6 vwo. Die beginnen op 22 augustus al direct met hun lessen. De overige leerlingen starten pas op donderdag 23 augustus met hun eerste lessen. Zij hebben op woensdag 22 augustus, met hun klasgenoten, een introductiedag.

 
Graag vragen wij uw aandacht voor een paar belangrijke mededelingen:

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019), zetten de leerlingen van leshuis beroepsgerichte leerwegen en leshuis mavo hun fiets in de fietsenstalling onder leshuis mavo. De leerlingen van leshuis vwo-havo moeten hun fiets stallen in de fietsenstalling onder de gymzalen, bij de poorten aan de Beukenlaan.

 

In de eerste lesweek staat er bij alle leerlingen bij het vak ‘keuzetijd’ studiewerktijd ingevuld, ongeacht of de leerlingen dat wel of niet gekozen hebben. Vanaf de tweede lesweek, zullen de leerlingen hun gekozen keuzetijd op het lesrooster vinden. Daarbij moet aangetekend worden, dat de inschrijvingen bij een aantal keuzes hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen. In die gevallen is er geloot om te bepalen wie definitief ingeschreven staat voor die keuzetijd. Leerlingen, die vanwege de loting niet in aanmerking komen voor het volgen van die keuzetijd in de eerste periode, vinden vanzelfsprekend hun als reserve gekozen keuzetijd op het lesrooster.