Stakingsdag 15 maart 2019

Stichting Markland College (zowel Oudenbosch als Zevenbergen) heeft besloten niet mee te doen met de landelijke stakingsdag vrijdag 15 maart aanstaande. Dat betekent dus dat op beide scholen de lessen (inclusief toetsen e.d.) in principe gewoon doorgang vinden conform het geldende rooster. Het stakingsrecht is uiteindelijk een individueel recht van iedere medewerker. Mochten er vrijdag medewerkers staken, dan zullen er mogelijk wel individuele lessen kunnen uitvallen. We hopen dit zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel tot een minimum te beperken.