• Staking openbaar vervoer

Staking openbaar vervoer

Dinsdag 28 mei staakt het openbaar vervoer in onze regio. Mogelijk dat dit onze leerlingen belemmert in hun normale gang naar school. We gaan er vanuit dat de stakingen voldoende tijdig zijn aangekondigd, zodat er tijdig vervangend vervoer is geregeld.

Aangezien onze leerlingen leerplichtig zijn, verwachten wij dat iedereen zijn uiterste best doet om op school aanwezig te zijn. Leerlingen die desondanks vanwege de staking menen niet te kunnen komen, dienen dit met reden te vermelden. Vanwege de leerplicht zal afwezigheid vanwege de staking als ongeoorloofd afwezig geregistreerd worden.