• DELF junior: alle leerlingen, veel succes!

DELF junior: alle leerlingen, veel succes!

Het "DELF junior" (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar.
Het behalen van het DELF-diploma (Diplôme d’Etude de Langue Française) wordt vooral in het voortgezet onderwijs in Nederland steeds populairder.

Op woensdag 5 juni jl maakten onze leerlingen het Delf- examen (onderdelen : luister-, lezen- en schrijfvaardigheid). Het onderdeel spreekvaardigheid zal op zaterdag 8 juni (niveaus B1 en B2) en zaterdag 15 juni (niveaus A1 en A2) in Den Haag plaatsvinden. De organisatie ligt in de handen van het Institut français des Pays-Bas te Amsterdam.

Als docente Frans ben ik ontzettend trots op onze leerlingen!! Na zoveel (in)spanning vertelden ze opgelucht dat het makkelijker was dan ze verwacht hadden!

Ik hoop het genoegen te hebben om de DELF Junior-diploma’s binnenkort uit te reiken aan al onze DELF-leerlingen.

Tijdens de ceremonie zullen de prestigieuze diploma’s overhandigd worden aan onze scholieren in het bijzijn van hun trotse docent(en) en ouders. Dit jaar hebben we in totaal 15 kandidaten.

Ik spreek mijn waardering uit over het werk van deze leerlingen en van gemotiveerde ouders en docenten die zich inzetten voor de promotie van talen in het algemeen en voor de verspreiding van het Frans in Nederland.

Beste leerlingen, jullie kunnen het!! Heel veel succes in Den Haag toegewenst!

Hartelijke groet,

Mevrouw Dias