Sterrenschool de Schittering uit Oudenbosch


Groep 7B van Sterrenschool de Schittering uit Oudenbosch was vandaag op bezoek.
De leerlingen hebben genoten...

van de lesjes aardrijkskunde en geschiedenis.
Meneer Tromp heeft de rondleiding langs de afdelingen van de beroepsgerichte leerwegen gedaan en de club eindigde in ons restaurant De Marklander.