• Scholieren bouwen nestkasten voor het waterschap: hoe zit dat?

Scholieren bouwen nestkasten voor het waterschap: hoe zit dat?

Ze zijn er een aantal maanden druk mee geweest. Negen leerlingen van klas 3 van het Markland College in Oudenbosch. Opdracht was om, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, muizen en mollen te weren op de dijken van waterschap Brabantse Delta.

Het resultaat: 70 nestkasten voor roofvogels, die een plekje op de dijk tussen Willemstad en Noordschans gaan krijgen. Dit is een van de waterschapsopdrachten waar scholieren in West-Brabant afgelopen schooljaar aan hebben gewerkt.

Het waterschap wil graag (meer) jongeren betrekken bij het werk van het waterschap. Dat doet ze bijvoorbeeld door jongeren rond te leiden op de rioolwaterzuiveringen en gastlessen te geven. Ook kunnen scholieren aan een waterschapsopdracht werken.

Nestkasten bouwen
Scholieren van het Markland College in Oudenbosch timmerden 70 nestkasten om zo de grasmat van de dijken tegen vraat van muizen en mollen te beschermen. De eerste nestkasten zijn inmiddels geplaatst. Het waterschap heeft vele kilometers dijken en kades in beheer en onderhoud. Deze dijken beschermen ons tegen overstromingen en moeten in goede conditie blijven, ook de grasmat. Mollen en muizen maken deze grasmat kapot. Omdat het waterschap geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, wordt er zoveel mogelijk gezocht naar een natuurvriendelijke bestrijding. Met de nestkasten als resultaat.