• Feestelijke diploma-uitreiking Anglia

Feestelijke diploma-uitreiking Anglia

Alle kandidaten van het Markland College zijn glansrijk geslaagd voor het Anglia-examen. Van de 92 kandidaten hebben 61 leerlingen DISTINCTION gescoord. Dat betekent dat, afhankelijk van het niveau,
80% - 85% of zelfs 90% van alle opgaven correct ingevuld zijn. Dat is fantastisch!

De feestelijke diploma-uitreiking vond in twee etappes plaats op maandagavond 7 oktober!