• Nog meer Engels succes!

Nog meer Engels succes!

Het kan niet op: alle kandidaten voor Cambridge zijn geslaagd! Het gaat om de volgende 10 leerlingen uit klas 3 vwo en havo: Maud Mol, Robbe Snepvangers, Stef de Bruijn, Sanne de Rooij, Emma Uiterwaal, Laurens Stoop, Jenske van Son, Ky Venneman, Jayson Yeh en Vera Tampoebolon zijn geslaagd voor Cambridge FCE, First Certificate English, B2.

Maud Mol en Robbe Snepvangers zelfs op C1-niveau. In september volgt de feestelijke diploma-uitreiking.

Congratulations!