• Het Junior College komt er aan

Het Junior College komt er aan

Kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool staan vaak voor een moeilijke keuze. Want welke school in het voortgezet onderwijs moet je nu kiezen? De overgang naar de middelbare school is voor veel leerlingen te groot. Daarom komt het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen als eerste scholen in Brabant met onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar: het Junior College.

Uitwisseling docenten
In de nieuwe onderwijsvorm bundelen docenten van het Markland College én leerkrachten van Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant de krachten. Ze delen niet alleen kennis met elkaar, maar ze gaan ook op elkaars scholen werken.

'Vaak stress bij leerlingen'
Clara Issa, docente aardrijkskunde en mentor van de brugklas, merkt vaak dat de kloof tussen de basisschool en de middelbare school groot is. "In de eerste weken hebben de leerlingen vaak veel stress. Het is vaak raak met kinderen die in huilen uitbarsten, omdat ze bijvoorbeeld verdwaald zijn in de gangen van de school of een kapotte laptop hebben."

Als de kinderen in vier jaar tijd geleidelijk hun weg kunnen vinden op de nieuwe school is dat volgens Issa fijner voor zowel de leerlingen als de docenten. "Als de leerlingen de omgeving kennen en de gezichten van docenten al een keer hebben gezien dan gaat dat zeker helpen. Bovendien kun je als docent eerder een band met het kind opbouwen en je lesstof beter aanpassen."