Jambo Afrika


De vibraties van de djembé-ritmes gonsden door de gangen van de school. Overal klonken vrolijke melodieën. Groepen van 25 leerlingen (vmbo 3 en vwo/havo 4) kregen twee workshops aangeboden en hebben zelf ook aan de drumsessies meegedaan. Jambo Afrika was weer een groot succes!