Fêtons la francophonie!


Op 14 november 2019 werd de zesde landelijke Dag van de Franse taal gehouden. Het is inmiddels een traditie, dat op de tweede donderdag van november honderden scholen in het teken staan van de Franse taal en cultuur. Het doel is om het economische en culturele belang van het Frans in Nederland te onderstrepen en de keuze voor het schoolvak Frans bevorderen door jongeren te interesseren voor de Franstalige wereld.

Verder draagt de organisatie van deze dag bij aan bewustwording van de talen en culturen van onze buurlanden en stelt jongeren in staat om het belang van interculturele communicatie te begrijpen. Ook het Markland College besteedde aandacht aan deze dag. De Franse driekleur bleu, blanc et rouge washerkenbaar in de school én bij de leerlingen. In de pauzes was Franse muziek te horen zijn en in de lessen werden er Franse spelletjes gespeeld. En Jos Antens maakte er weer een mooi filmpje van.