• Voorloperstraject masterclasses
  • Voorloperstraject masterclasses
  • Voorloperstraject masterclasses

Voorloperstraject masterclasses

Op 20 november is een record aantal leerlingen van groep 8 aan het voorloperstraject (masterclasses) bij ons op school begonnen.

Maar liefst 264 leerlingen hadden zich ingeschreven voor masterclasses Engels-Frans-aardrijkskunde-Technasium-Latijn/Grieks-praktijk techniek of wiskunde. Dat zijn er 84 meer dan vorig schooljaar. Voor sommige leerlingen was het toch best nog wel spannend om voor zo’n eerste keer op het voortgezet onderwijs te zijn en voor anderen kunnen de lessen op “de grote school” niet snel genoeg beginnen. Na afloop was iedereen positief en tevreden over de gegeven lessen. Nog 5 weken gaan de leerlingen van groep 8 zich bezighouden met de verschillende genoemde vakken en wel op: 27 november, 11 december, 18 december, 8 januari en op 15 januari. Met als klap op de vuurpijl de presentatieavond op maandagavond 20 januari 2020. Tijdens deze korte bijeenkomst kunnen de leerlingen aan hun ouder(s)/verzorger(s) laten zien wat zij de afgelopen weken op het Markland College geleerd hebben.