• Bezoek groep 8 't Bossche Hart
  • Bezoek groep 8 't Bossche Hart
  • Bezoek groep 8 't Bossche Hart

Bezoek groep 8 't Bossche Hart

Maandag 9 december jl. is groep 8 van basisschool 't Bossche Hart uit Bosschenhoofd op bezoek geweest.

Na een korte uitleg over de school zijn de leerlingen via mini-lesjes aan de slag gegaan met de vakken Engels en aardrijkskunde. Daarna was het tijd om de praktijklokalen in leshuis beroepsgerichte leerwegen wat beter te gaan bekijken. Uiteraard eindigde ook deze rondleiding met een lunch in SANTE, ons eigen restaurant.