Eerste lustrum ondernemersontbijt


De aula van leshuis mavo was mudjevol tijdens het eerste lustrum van het ondernemersontbijt van onze school. Er waren meer aanmeldingen dan ooit voor de vijfde editie van dit festijn, dat als titel 'Leren doe je samen!" meegekregen had.

Na de openingswoorden van bedrijfscontactfunctionaris, mevrouw Keeris, en de rector, de heer Maas, was het woord aan de leerlingen, die vertelden over hun ervaringen tijdens de stages van de afgelopen periode. Ook lichtten zij een tipje van de sluier van hun toekomst op.

Enkele leerlingen uit de bovenbouw vwo/havo met O&O in het vakkenpakket deden hun relaas over hun manier van werken en welke ervaringen zij daarbij opgedaan hadden.

Nadat alle aanwezigen een filmpje bekeken hadden, waarin beelden te zien waren hoe de leerlingen tijdens hun stages aan het werk waren, was er gelegenheid voor het ontbijt, verzorgd door Hapfabriek uit Bosschenhoofd, en om te netwerken.