• Cito kijk- en luistertoetsen voor alle examenkandidaten

Cito kijk- en luistertoetsen voor alle examenkandidaten

Deze week worden alle kijk- en luistertoetsen voor de moderne vreemde talen afgenomen. Er is sprake van een primeur! De afname gaat met ingang van dit schooljaar digitaal via het programma WOOTS. Cito heeft overgeschakeld naar digitale afname in plaats van de gebruikelijke dvd’s en cd’s.