Alle records aan diggelen tijdens open dag 2020!


Een ongekende drukte tijdens de open dag van onze school! Vanaf half tien tot een uur was er massale belangstelling van leerlingen van groep 7 en groep 8 en hun ouders.

Bijna 750 leerlingen van de hoogste twee groepen van het basisonderwijs trokken door de diverse leshuizen van onze school. Dat is een toename van ruim 35% ten opzichte van het toen heel succesvolle kalenderjaar 2019. Keycords moesten in allerijl bijgemaakt worden om te kunnen voldoen aan de grote belangstelling van de leerlingen vanuit het primair onderwijs.

Met name bij mavo XXL was er een grote toeloop. Leerlingen en ouders waren erg te spreken over de mogelijkheid, dat mavoleerlingen vanaf leerjaar 1 echt praktisch aan het werk zijn in de verschillende profielen, die Markland Oudenbosch in huis heeft. Ook in de bovenbouw krijgen die leerlingen de gelegenheid om praktisch aan de slag te gaan, zelfs tot aan het centraal eindexamen.

Ook was er veel positief commentaar op de wijze, waarop hoogbegaafdheid in Oudenbosch aan bod komt. De kleinschaligheid, de tweejarige brugperiode en de sfeer waren eveneens topics op de heel succesvolle open dag 2020.