• Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

In het schooljaar 2020-2021 start onze school met een aparte klas voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Meer- en hoogbegaafdheid op het Markland College Oudenbosch betekent:

Persoonlijke aandacht

-Twee mentoren op één klas in de tweejarige brugperiode
-Klas met peers: omgang met gelijkgestemden
-Veel mentoraatstijd verdeeld over de week
-Versterkt mentoraat in de bovenbouw

Individueel ontwikkelingsplan

1. Intakeprocedure
-Overdrachtsgesprek met basisschooldocent
-Vragenlijst leerlingen en ouders

o Denkluik (cognitief vermogen, motivatie en creativiteit)
o Zijnsluik (kritische houding, gevoeligheid, autonomie, rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme)
o Executieve functies (leervaardigheden)

- Intakegesprek leerling en ouder

2. Individueel ontwikkelingsplan vanaf de start

3. Uitgebreide rapportage
- Leerlinggestuurd
- Reflectie

Compacten, verdiepen en verbreden

- Vwo-streefniveau
- Compacten binnen de les
- Verdiepen binnen de les
- Verbreding in de vorm van keuzewerktijd, klassieke vormgeving, O&O of TMC
- Geen versnelling in onderbouw; tijd voor persoonlijke ontwikkeling

Meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact op met mbhb@markland.nl, coördinator meer- en hoogbegaafdheid.