• Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid

Het Markland Oudenbosch biedt ondersteuning aan voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Leerlingen kunnen rekenen op meer aandacht voor hun sterke kanten en de kanten waarin ze nog kunnen groeien. Dat doen we in een aparte klas en met behulp van hb-coaches.

Meer- en hoogbegaafdheid op het Markland Oudenbosch betekent:

Persoonlijke aandacht

-Twee mentoren op één klas in de tweejarige brugperiode
-Klas met peers: omgang met gelijkgestemden
-Veel mentoraatstijd verdeeld over de week
-Versterkt mentoraat in de bovenbouw

Individueel ontwikkelingsplan

1. Intakeprocedure
-Overdrachtsgesprek met basisschooldocent
-Vragenlijst leerlingen en ouders

o Denkluik (cognitief vermogen, motivatie en creativiteit)
o Zijnsluik (kritische houding, gevoeligheid, autonomie, rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme)
o Executieve functies (leervaardigheden)

- Intakegesprek leerling en ouder

2. Individueel ontwikkelingsplan vanaf de start

3. Uitgebreide rapportage
- Leerlinggestuurd
- Reflectie

Compacten, verdiepen en verbreden

- Vwo-streefniveau
- Compacten binnen de les
- Verdiepen binnen de les
- Verbreding in de vorm van keuzewerktijd, klassieke vormgeving, O&O of TMC
- Geen versnelling in onderbouw; tijd voor persoonlijke ontwikkeling

Meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact op met mbhb@markland.nl, coördinator meer- en hoogbegaafdheid.