• Vanaf volgende week weer leerlingen op school
  • Vanaf volgende week weer leerlingen op school
  • Vanaf volgende week weer leerlingen op school
  • Vanaf volgende week weer leerlingen op school
  • Vanaf volgende week weer leerlingen op school
  • Vanaf volgende week weer leerlingen op school

Vanaf volgende week weer leerlingen op school

Het licht staat voorzichtig op groen. Vanaf volgende week donderdag gaan de leerlingen, weliswaar mondjesmaat, naar school komen. We starten met een blok van 2 lesuren, waarin de mentoren hun leerlingen in kleine groepen gaan ontvangen om bij te praten over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de laatste maand van dit schooljaar.

Uiteraard kan dit alleen, als iedereen zich houdt aan de hygiëne- en veiligheidsregels, zoals die door het RIVM vastgesteld en gepubliceerd zijn. In de update, die morgen naar alle ouders gemaild wordt, staan alle regels uitgebreid beschreven. Op onderstaande foto’s is te zien hoe de school ingericht is om te wijzen op die belangrijke afspraken.