• Resultaatverbeteringstoetsen

Resultaatverbeteringstoetsen

Nu 250 van de 254 examenkandidaten al weten, dat ze geslaagd zijn voor hun examen, is er nog een heel klein groepje, die deze week (15 juni t/m 19 juni)  nog aan de bak moet om het felbegeerde diploma te behalen.

Ook een aantal leerlingen, dat het eindcijfer wil verbeteren, is van de partij.

Op maandag staan de zgn. RV-toetsen voor Duits en Engels (mavo) op het programma. Dinsdag staat Nederlands geprogrammeerd, zowel voor mavo als basis. Woensdag volgt de slotzitting met wiskunde (basis), nask1, nask2, aardrijkskunde (mavo) en scheikunde (havo). Alle RV-toetsen starten om 13.30 uur.

Op donderdag 25 juni krijgen de examenkandidaten het resultaat van hun RV-toets te horen. De vier voorlopig afgewezen leerlingen weten dan ook of ze op 7, 8 of 9 juli van de partij zijn bij de diploma-uitreiking.

Wij wensen alle leerlingen, die aan de slag gaan met hun RV-toets(en) veel succes toe!