• 252 van de 254 examenkandidaten geslaagd

252 van de 254 examenkandidaten geslaagd

Het zit er nu echt op voor de examenkandidaten. De zgn. resultaatverbeteringstoetsen, die vanwege de coronacrisis het centraal schriftelijk examen kwamen vervangen, zijn afgenomen en gecorrigeerd, door zowel de eerste als de tweede corrector.

Dat heeft ertoe geleid, dat maar liefst 252 van de 254 examenkandidaten op 7, 8 of 9 juli a.s. hun felbegeerde diploma mogen komen ondertekenen.

Voor twee leerlingen was er een bittere pil. Die kregen van de examensecretaris, de heer Van Loon, te horen, dat zij hun resultaten weliswaar verbeterd hadden, maar de zo gedroomde sprong naar een diploma niet succesvol afgerond hadden. Waarschijnlijk zetten zij hun onderwijscarrière voort bij Curio.

Uiteraard was het vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis een heel bijzonder examenjaar. Niet alleen voor de leerlingen en hun ouders, maar zeker ook voor de vakdocenten en de examensecretarissen. Gelukkig hebben we, ondanks de maatregelen, onze examenkandidaten door het hele proces van schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen kunnen leiden met een prachtig percentage (99,2%) aan geslaagde leerlingen.

We wensen al onze eindexamenkandidaten een succesvol vervolg van hun studie toe!