• Aanschaf tablet brugklassers

Aanschaf tablet brugklassers

Aanschaf tablet via het Markland College Oudenbosch
De brugklasleerlingen ontvangen een tablet van het Markland College in bruikleen. Hiervoor wordt een bedrag per maand in rekening gebracht. Lees meer hierover in de schoolgids van het Markland College Oudenbosch.

Eigen aanschaf tablet of laptop
Het is ook mogelijk om zelf een tablet of laptop aan te schaffen. Klik hieronder om te zien aan welke eisen het apparaat dient te voldoen.