havo

In het leshuis vwo/havo wordt lesgegeven aan de leerlingen van de leerjaren 4 en 5 van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). De havo-opleiding duurt vijf jaar. Het diploma geeft toegang tot het hbo en vwo 5.


De havo kent vier profielen waarin de leerling een diploma kan behalen:
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Technasium
Het Technasium met het vak onderzoek&ontwerpen is op onze school een onderwijsstroom voor vwo-en havoleerlingen. > Lees meer