• Versterkt taalonderwijs

Versterkt taalonderwijs

Een goede beheersing van je talen opent deuren! Op onze school:
  • kunnen alle leerlingen deelnemen aan het Anglia-examen
  • is er voor vwo'ers en havisten de DELF junior klas
  • kunnen vwo'ers Cambridge Engels volgen

Anglia
Anglia Network Europe is een actief netwerk van 375 scholen en universiteiten die samenwerken om het leren en lesgeven van Engels te stimuleren en structureren. Het doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen.
Er zijn tien niveaus: leerlingen die goed zijn in de Engelse taal worden extra uitgedaagd en leerlingen die moeite hebben met de taal, kunnen stap voor stap werken aan verbetering. Het certificaat behaald vanaf 'level proficiency', kan gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot universiteiten in Engeland.
Sinds 1997 is het Markland Oudenbosch een Anglia-school en vanaf dat jaar hebben, gestimuleerd door onze docenten Engels, vele leerlingen Anglia-certificaten behaald.

DELF junior
Het DELF junior (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs van het taalniveau.
Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen.
Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.
De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met de taal als middel.
Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties.
> Lees hier de nieuwsbrief DELF gemaakt door leerlinge Elise Voll

Cambridge Engels
Op onze school kunnen havo en vwo-leerlingen Cambridge-lessen volgen, die opleiden voor de Cambridge Certificates. Deze certificaten genieten wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal.
Cambridge Engels is vooral bedoeld voor leerlingen die al goed zijn in de Engelse taal en hun niveau verder willen verhogen. Aan het begin van Cambridge Engels klas 1 wordt er een placement test (niveautoets) afgenomen. N.a.v. het resulataat van deze placement test wordt er een advies gegeven over deelname aan Cambridge Engels.
De lessen worden geheel in het Engels gegeven. De methode die gebruikt wordt is Engelstalig en is ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. De lesopbouw is toegespitst op de Cambridge examens.